Hvem modtager dine oplysninger

Vi videregiver alene dine oplysninger til tredjepart, når det er nødvendigt for løsning af den pågældende opgave, eksempelvis til andre rådgivere (ingeniør, advokat eller revisor). Derudover deler Arkitektfirmaet Nord kun personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT).  Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

 

Hvor opbevares data

Dine oplysninger opbevares på selskabets server.

 

Hvor længe opbevares data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

Hvordan beskytter Arkitektfirmaet Nord dine personoplysninger

Arkitektfirmaet Nord beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed.

Vi sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

 

Adgang til oplysninger/dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig ved at kontakte os. Send en mail til nord-as.dk eller ring til os på 9935 2000. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen. Du kan naturligvis altid få urigtige oplysninger rettet eller slettet.

 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til nord-as.dk