ARTIKEL I BØRSEN – BYGGERI

BÆREDYGTIGHED OG DEN GRØNNE OMSTILLING og ikke mindst RENOVERINGER har et stort fokus hos arkitektfirmaet NORD.

Vi er derfor glade for, at Partner og arkitekt Marie Vinther er blevet citeret i en artikel i dagens BØRSEN – BYGGERI om netop arkitektbranchens centrale rolle i den grønne omstilling af byggebranchen, der understøttes af den nye undersøgelse gennemført af Dansk Arkitektpanel.

I artiklen udtaler Marie blandt andet: Vi ser nu “tendens til, at der bliver sat fokus på udbedringer af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder i særdeleshed inden for det of­fentlige og almene område, hvor der til stadighed kommer mere fokus på at opkvalificere og fremtidssikre den ek­sisterende bygningsmasse, der samti­dig skal sikre en god drift og minimal vedligeholdelse. Ligesom energirenove­ringer og øvrige bæredygtige tiltag er med til at fremtidssikre bygningerne i den grønne omstilling”.

I kan læse hele artiklen her.

Vi har i øjeblikket fuld gang i mange spændende renoveringsprojekter, samt nye bæredygtige projekter. Heriblandt udviklingen af en ny bæredygtig bydel, hvor CO2 neutrale tiltag, FNs verdensmål og fællesskaber er nøgleordene. Vi er også i gang med en nyt bæredygtigt domicil, hvor minimalistisk arkitektur, grønne tiltag og samspil med natur og omgivelser er i centrum.