BYGGELEDELSE & TILSYN

BYGGELEDELSE & TILSYN

På lige fod med den arkitektoniske kvalitet lægger vi vægt på et godt projektforløb, der inspirerer bygherren og holder processen på sporet. Processtyring handler for os om effektiv styring af tid, økonomi, kvalitet og i høj grad om styring af samarbejdet og beslutningsgange for de implicerede parter.

Den optimale proces kræver konstruktivt, fleksibelt og løsningsorienteret samarbejdsklima. Dette opnår vi f.eks. ved at skabe ejerskab for projektet iblandt de forskellige interessenter.

Derudover er det vigtigt at sikre entydig kommunikation og klar ansvarsfordeling. I praksis betyder det at vi tidligt i forløbet afstemmer forventningerne til samarbejdet og de ydelser, vi skal levere, med bygherren og andre samarbejdspartnere.

Projektets og samarbejdets retningslinjer bliver fastlagt i en tids- og procesplan sammen med de økonomiske og kvalitetsmæssige rammer, og vi er i løbende er i dialog med bygherren om projektets fremdrift.

SKALLERUPVEJ – RENOVERING | 2019
ZLEEP HOTEL, SKEJBY / DGNB GULD | 2019
TAVI – VESTRE STRANDVEJ 20, SKAGEN | 2018
HELHEDSPLAN – RUGHAVEN OG HØRHAVEN | 2018
RENOVERING AF STORE TINGBAKKE | 2018
BØRNEHAVE, SKANSEVEJ – BF 1944 AFD. 6 | 2018
AAU VIDEO- OG KONFERENCE-LOKALER | 2017
VIVABOLIG AFD. 10 – TIDLIGERE SYMFONIEN | 2017
VIVABOLIG AFD. 7 – PETER FREUCHENS VEJ | 2016
PLEJEBOLIGER – BIRKEBO | 2016
BOSTEDET BROVST | 2016
MERKUR ANDELSKASSE | 2015
GABRIEL ERHVERVSPARK | 2015
SØDISBAKKE – SKOVBO OG BAKKEBO | 2014
LILLE TINGBAKKE | 2014
UNGDOMSBOLIGER “KATEDRALEN” | 2014
RENOVERING AF THULEVEJ | 2014
KLOSTERMARKSSKOLEN – HELHEDSPLAN | 2014
JØRGEN BERTHELSENSVEJ, NØRRESUNDBY | 2013
PASSIVHUS – ENGHUSET | 2012
TÅRS SKOLE – MEDIATEK OG KØKKEN | 2012
VIVABOLIG AFD. 20, RYESGADE 33-35 | 2012
KAPPELBORG – ET KULTURHUS I SKAGEN | 2011
RENOVERING AF AMAGERGADE | 2010
UNGDOMSBOLIGER – GØTEBORG ALLÉ, ÅRHUS | 2008