BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED

Arkitektfirmaet NORD A/S har stor erfaring med passivhusbyggeri og energirenovering, og ser bæredygtighed som naturlig del af vores integrerede designproces, hvor alle aspekter og fagområder er repræsenteret i hele forløbet. Det betyder at vi vurderer ambitionsniveau, byggekontekst, brugeradfærd, materialernes levetid og livscyklus, indeklima og energiramme som en integreret del på lige fod med æstetiske og funktionelle krav.

 

På tegnestuen stræber vi altid efter at skabe holdbare løsninger, og alle virkemidler vurderes med lang levetid og lavt vedligehold for øje. Vores DGNB-certificerede medarbejdere kan tilbyde en designproces efter DGNB standarder, hvor der er høje krav til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed såvel som til procesoptimering og den tekniske kvalitet af byggeriet.

Vi tager altid udgangspunkt i projektets forudsætninger, som afklares på baggrund af en analyse af byggekonteksten, og i dialog med bygherre, brugere, teknikere og lokale myndigheder drøftes ambitionsniveauet. Vi fastlægger en ramme for implementering af bæredygtige virkemidler, som er optimeret med udgangspunkt i den givne situation, så de er realistisk gennemførlige.

Tegnestuen er en del af Green Building Counsil Danmark.

UPCYCLING ORANGERI – RIISHØJVEJ | 2023
HALGAARD ØST, HOLSTEBRO | 2021
UPCYKLING ORANGERI | 2021
ZLEEP HOTEL, SKEJBY / DGNB GULD | 2019
SØDISBAKKE – SKOVBO OG BAKKEBO | 2014
AALB. KASERNER – ”DET GRØNNE KREDSLØB” | 2014
PLEJEBOLIGER VESTERGÅRDEN – ANNEBERGVEJ | 2013
PASSIVHUS – ENGHUSET | 2012