SYN & SKØN

SYN og SKØN

Tegnestuen udfører systematiseret og dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol i afslutningen af alle faser.

Vores gennemprøvede kvalitetssikringssystem sikrer at kundens forventninger og behov bliver opfyldt, mht. bygningens, projektforløbets og samarbejdets kvalitetsniveau. Vi arbejder med høje tekniske standarder, og vores medarbejdere er bl.a. kvalificerede syns- og skønsmænd med stor erfaring indenfor byggeskader og identificering af risikobehæftede forhold i byggeriet.

Vi opsamler løbende erfaringer fra vore byggerier, som formidles til tegnestuens medarbejdere, dels igennem notater, dels ved interne møder.

Projektholdene sammensættes med øje for at sikre den bedste kvalitet, så der er altid en medarbejder i teamet, der er hovedansvarlig for kvalitetssikring. Vores kvalitetssikringshåndbog giver hver medarbejder de nødvendige operative værktøjer til at udføre kvalitetssikring, og bliver udvidet løbende i takt med evaluering af vores projekter.

Tegnestuen abonnerer derudover på BIPS og råder over tilstrækkelige IT værktøjer og kompetencer til digital dokumentering og kvalitetssikring

Kvalitetssikring foregår i henhold til Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1117 gældende pr. 23. september 2010.

KLAUS CHRISTENSEN | MEDEJER & BYGHERRERÅDGIVER