ARKITEKTRÅDGIVNING

ARKITEKTRÅDGIVNING

Arkitektfirmaet NORD as råder over en enestående kombination af kompetencer indenfor analyse, planlægning, projektering og processtyring samlet i ét hus. Vores kompetente og erfarne rådgiverteam dækker alle arkitektfaglige områder, og vi kan opstille specialiserede projektgrupper, der dækker alle planlægnings- og byggeprocesfaser. Altså kan vi være med i hele processen og tilbyde en samlet ydelse, som starter med indledende analyser og slutter med færdig bygning klar til overdragelse, eller vi kan tilrettelægge rådgivningen efter bygherrens behov, helt ned til valget af proces til den enkelte opgave.

Vores tilgang til god arkitektur er realistisk, helhedsorienteret, har høj byggeteknisk kvalitet og fokus på godt samarbejde. Igennem grundigt indledende analysearbejde klarlægges projektets forudsætninger, hvilket tillader os at finde de mest optimale løsninger, som realistisk kan implementeres inden for det enkelte projekts rammer. Vi arbejder med en integreret designproces, hvor alle projektets faktorer løbende vurderes som helhed.

Det betyder at tid, økonomi, bæredygtighed, byggekontekst og omgivelser, såsom dagslysforhold og udsigt etc, alle vurderes som sammen igennem hele processen.

Vi vægter dialog bygherren højt, og har stort fokus på formidling og godt samarbejde imellem alle implicerede parter. Dette inkluderer også brugerne, som inddrages som en vigtig inspirationskilde i designprocessen. Igennem dialogen sikrer vi at forventninger omkring målsætninger, ambitionsniveau og succeskriterier for byggeriet er afdækket og afstemt, og først da kan vi sikre de høje arkitektoniske og byggetekniske kvaliteter, som er vores varemærke. Internt i projektorganisationen sikrer vi kontinuitet igennem omhyggelig overdragelse imellem projektets forskellige faser og gennemgående nøglepersoner.

I projekterings- og udførelsesfasen benytter vi en række gennemprøvede styringsredskaber og virkemidler til at sikre høj byggeteknisk kvalitet samt effektiv styring af tid, økonomi og processer, hvilket skaber et klart overblik over procesforløbet og sørger for at projektets målsætninger opfyldes.

UPCYKLING ORANGERI | 2021
VIVABOLIG AFD. 14, ULRIK BIRCHS VEJ | 2020
RÅRUP HALLEN | 2020
VIVABOLIG – PETER FREUCHENS VEJ | 2019
SKALLERUPVEJ – RENOVERING | 2019
AALBORG ZOO – AFRIKANSKE LANDSBY | 2019
ZLEEP HOTEL, SKEJBY / DGNB GULD | 2019
AAK BYGNINGER – TINGHUSGADE | 2019
LÆRERNES PENSION – LAURITS HAUGES VEJ | 2019
ELLA MARIEHJEMMET, PLEJECENTER | 2019
DET NYE UNO X | 2018
TAVI – VESTRE STRANDVEJ 20, SKAGEN | 2018
STORE TINGBAKKE, FÆLLESHUS TAGUDSKIFTNING | 2018
HELHEDSPLAN – RUGHAVEN OG HØRHAVEN | 2018
FJERNARKIV & MUSEUMSMAGASIN, KØBENHAVN | 2018
LUNDBY KIRKE TAGUDSKIFTNING | 2018
SOLGÅRDEN – TAGUDSKIFTNING | 2018
BEHANDLINGSCENTER HAMMER BAKKER | 2018
TH. BOSS GADE – RENOVERING | 2018
SAL 100 – KULTURSTATIONEN OG KINOREVUEN | 2018
RENOVERING AF STORE TINGBAKKE | 2018
ZOO – NYE VOLIERER OG BURE | 2018
BØRNEHAVE, SKANSEVEJ – BF 1944 AFD. 6 | 2018
KIRKENS KORSHÆR HERBERG | 2017
FYNSGADE – TAG- OG FACADERENOVERING | 2017
VIVABOLIG AFD. 2, ODINSGADE – NYE ALTANER | 2017
VIVABOLIG AFD. 14 – ELLEHAMMERSVEJ, VADUM | 2017
BYENGEN, HASSERIS | 2017
VIVABOLIG AFD. 17, DANNERHØJ – RENOVERING | 2017
SPAR, LØKKEN | 2017
AAU VIDEO- OG KONFERENCE-LOKALER | 2017
VIVABOLIG AFD. 10 – TIDLIGERE SYMFONIEN | 2017
PLEJECENTER HAMMEL, DOMMERBAKKEN | 2016
LILLE VILDMOSE CENTER – MADLEJR | 2016
AALBORG KATEDRALSKOLE – MUSIKLOKALER | 2016
VIVABOLIG AFD. 7 – PETER FREUCHENS VEJ | 2016
PLEJEBOLIGER – BIRKEBO | 2016
BOSTEDET BROVST | 2016
VESTERKÆRET SKOLE – NYT LÆRINGSMILJØ | 2015
DEMENSPLEJEHJEM – AALBORG ØST | 2015
HERLEV RINGVEJ | 2015
MERKUR ANDELSKASSE | 2015
GABRIEL ERHVERVSPARK | 2015
SØDISBAKKE – SKOVBO OG BAKKEBO | 2014
VIVABOLIG AFD. 2 – ODINSGADE, HAVREVANGEN OG BYGHOLMEN | 2014
LILLE TINGBAKKE | 2014
UNGDOMSBOLIGER “KATEDRALEN” | 2014
KLOSTERMARKSSKOLEN – HELHEDSPLAN | 2014
AALB. KASERNER – ”DET GRØNNE KREDSLØB” | 2014
GUSTAV THOSTRUPSVEJ – FACADERENOVERING | 2013
JØRGEN BERTHELSENSVEJ, NØRRESUNDBY | 2013
VEJLEVEJ DOMECIL – FREDERICIA | 2013
AALBORG KATEDRALSKOLE – HELHEDSPLAN | 2013
PASSIVHUS – ENGHUSET | 2012
TÅRS SKOLE – MEDIATEK OG KØKKEN | 2012
VIVABOLIG AFD. 20, RYESGADE 33-35 | 2012
OPP MAGASINBYGNING | 2011
KAPPELBORG – ET KULTURHUS I SKAGEN | 2011
UNGDOMSBOLIGER – GØTEBORG ALLÉ, ÅRHUS | 2008
AALBORG KATEDRALSKOLE – MEDIATEK | 2006
BIRKEBO – FORCHHAMMERSVEJ | 2005
LINDHOLM HØJE MUSEET | 1989