BYGHERRERÅDGIVNING

BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherrerådgivere bistår vi i hele processen fra idéudvikling til bygningsoverdragelse som bygherrens uafhængige rådgiver, hvor vores mangeårige praksis i byggebranchen gør os til en kompetent partner. Vi har erfaring med alle nye samarbejdsformer samt rådgivning i forbindelse med valg af udbuds- og konkurrenceformer. Vores medarbejdere sikrer et godt beslutningsgrundlag for bygherren igennem tidlig kortlægning og analyse af projektets forudsætninger og forventningsafstemning med bygherren.

Det betyder, at vi gennemgår eventuelle eksisterende bygningers problemstillinger og potentialer, taler med brugerne og opstiller mulige scenarier for hvordan de kan udvikles og hvilke konsekvenser det kan have for organisation og økonomi. Herfra tager bygherren den endelige beslutning om igangsætning af det videre forløb.

Styring af byggesager varierer fra opgave til opgave. Vores medarbejdere har kompetencerne til at bistå i styring af bygherrens projekt med effektive styringsredskaber baseret på LEAN-principper, som skaber overblik over beslutnings og arbejdsprocesser og sikrer arbejdets fremdrift. Først og fremmest oprettes en tids- og procesplan, hvor man fastlægger detaljerede terminer for alle aktiviteter.

Tids- og procesplanen sikrer at man til enhver tid kan vurdere projektets reelle fremdrift i forhold til planen og agere proaktivt herudfra.

Udover tids- og procesplanen benytter vores medarbejdere sig af yderligere værktøjer til styring af projekt, f.eks. projektjournal og økonomi- og kvalitetssikringsværktøjer.

Som rådgivere bistår vi også med uafhængige vurderinger af alle projektets faser, hvilket sikrer kvaliteten hele vejen igennem. Vi kæmper for bygherrens vision med hensyn til bæredygtighed, æstetik mv. så bygherrens mål bliver ført ud i livet, indenfor projektets økonomi og forudsætninger.

Sidst men ikke mindst bringer vi andre aktører og interessenter i spil, såsom brugere, samarbejdspartnere, myndigheder mv. og agerer bindeled imellem bygherre og relevante myndigheder i f.eks. I støttesager.

Billede af tegnestuen, hvor man kan se bygningskonstruktører, arkitekter samt vores tekniske assistent arbejdende ved deres skriveborde.
VIVABOLIG AFD. 14, ULRIK BIRCHS VEJ | 2020
VIVABOLIG – PETER FREUCHENS VEJ | 2019
AALBORG ZOO – AFRIKANSKE LANDSBY | 2019
ZLEEP HOTEL, SKEJBY / DGNB GULD | 2019
AAK BYGNINGER – TINGHUSGADE | 2019
TAVI – VESTRE STRANDVEJ 20, SKAGEN | 2018
STORE TINGBAKKE, FÆLLESHUS TAGUDSKIFTNING | 2018
HELHEDSPLAN – RUGHAVEN OG HØRHAVEN | 2018
SOLGÅRDEN – TAGUDSKIFTNING | 2018
NYE BOLIGTILBUD I TIDL. PLEJEBOLIGER | 2018
BEHANDLINGSCENTER HAMMER BAKKER | 2018
TH. BOSS GADE – RENOVERING | 2018
PLUSBOLIG AFD. 47 – HELHEDSPLAN | 2018
ZOO – NYE VOLIERER OG BURE | 2018
FYNSGADE – TAG- OG FACADERENOVERING | 2017
VIVABOLIG AFD. 2, ODINSGADE – NYE ALTANER | 2017
VIVABOLIG AFD. 14 – ELLEHAMMERSVEJ, VADUM | 2017
VIVABOLIG AFD. 17, DANNERHØJ – RENOVERING | 2017
AAU VIDEO- OG KONFERENCE-LOKALER | 2017
AALBORG KATEDRALSKOLE – MUSIKLOKALER | 2016
VESTERKÆRET SKOLE – NYT LÆRINGSMILJØ | 2015
MERKUR ANDELSKASSE | 2015
VIVABOLIG AFD. 2 – ODINSGADE, HAVREVANGEN OG BYGHOLMEN | 2014
LILLE TINGBAKKE | 2014
GUSTAV THOSTRUPSVEJ – FACADERENOVERING | 2013
VIVABOLIG AFD. 20, RYESGADE 33-35 | 2012