LCA – LIVSCYKLUSVURDERING

Arkitektfirmaet NORD sætter bæredygtighed højt på dagsordenen og vi har derfor haft repræsentanter fra både arkitekter, konstruktører, byggeledere og tilsynsførende, samt bygherrerådgiver på kursus i LCA – livscyklusvurdering, så vi har et fælles informationsgrundlag i alle dele af processen og forventeligt bliver LCA en naturlig integreret del af NORDs værktøjskasse.