UPCYCLING ORANGERI

UPCYCLING ORANGERI; et cirkulært byggekoncept, som er udviklet af arkitektfirmaet NORD as, Frandsen & Søndergaard K/S, Titan Nedbrydning A/S og med Plus Bolig som pioner og bygherre. Til opførelse af orangeriet genbruges byggematerialer fra Nordjyske nedrivninger. Materialerne er selvfølgelig screenet for miljøskadelige stoffer.

UPCYCLING ORANGERI er det første af sin slags; en prototype, som vil kunne bygges fremover, hvor fællesarealers samlende egenskaber spiller en vigtig rolle for den sociale bæredygtighed. Konceptet skal danne grundlag for en erfarings- og videns opsamling ved genbrug af byggematerialer, som stadig er i sin spæde opstart. Og det er ikke uden udfordringer at kombinere genbrugs byggematerialer og BR18.

Vi afholdte derfor i onsdags en workshop med Aalborg Kommune for at drøfte, hvilke muligheder og udfordringer, der skal løses ved opførelsen af et cirkulært orangeri i genbrugsmaterialer.

Tak til alle involverede parter: Aalborg Kommune, Anders Dragsted fra dbi, Lars Thøgersen fra Næste, Gustav Gansted, Morten Bandholm Vinde fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og Tine Steen Larsen fra AAU og alle parter i partnerskabet.