24 BOLIGER FOR DØVE – ETERNITTEN

Projekt: 24 boliger for døve med tilhørende service og fælleshusarealer

Adresse: Kridtsløjfen 50, Aalborg

Ydelsesperiode: 2010-2013

Bygherre: Himmerland Boligforening

Bruttoareal: 2165 m² | 50 m² kælder

Anlægssum: Ca. 45 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Grunden er beliggende i den østlige del af Aalborg på Eternitfabrikkens tidligere kridtbanker. I forbindelse med eternitproduktionen har der gennem en længere årrække været en betydelig graveaktivitet, der har efterladt et spændende dramatisk og kuperet landskab med stejle skrænter og store åbne plateauer.

 

Projektet omfatter opførelse af 24 boliger for døve med tilhørende fællesboligarealer, servicearealer samt fælleshus.

 

Fælles for målgruppen er at det er tegnsprogs afhængige borgere med funktionsnedsættelse af meget forskellig art. For hele målgruppen gælder, at der er tale om psykisk handicappede borgere.

 

Der er ved disponeringen af hele bebyggelsen i såvel boenheder som fælleshusarealer lagt vægt på en simpel struktur som er nem at orientere sig i.

 

Bebyggelsens form og volumen er opstået ud fra tanken om en skulpturel bearbejdning af et stykke kridt. Formen bearbejdes rumligt så der opstår volumener/former i forskellige højder. Tagfladen bearbejdes ligeledes skulpturelt med lystårne der trækker lyset ned i fællesrummet. Facadebearbejdningen tænkes udformet med udskæringer, huller og slidser der skaber varieret lysindfald og rumlighed i bebyggelsen.