AAK BYGNINGER – TINGHUSGADE

Projekt: Tagudskiftning, efterisolering og renovering af kviste.

Adresse: Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby

Ydelsesperiode: 21.08.2018 - 01.02.2019

Bygherre: Aak Bygninger

Bruttoareal: 487 m²

Anlægssum: 0.9 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver | Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Bygningen beliggende Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby, er opført som tinghus i 1847 i klassicistisk stil, og ombygget i 1995.

Bygningen er vurderet bevaringsværdig på grund af den høje arkitektoniske og kulturhistoriske værdi og den pæne stand.
Bygningen er på 3 etager inkl. fuldt udnyttet loftetage, samt loftrum og har et samlet areal på 487 m².

Renoveringen indebærer:

  • Demontering af eksisterende tagsten.
  • Ny tagdækning på hovedbygning, kvisttage og over indgangsparti med nye røde vingetagsten.
  • Efterisolering af loft og kvistflunke.
  • Ny zinkbeklædning af udhæng og stern på kviste.
  • Der installeres nye ovenlys, nedløb og tagrender m.v.
  • Udskiftning af kvistvinduer.