AALBORG KATEDRALSKOLE – MEDIATEK

Projekt: Ombygning af klasserum, bibliotek og mediatek, Aalborg Katedralskole.

Adresse: Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2005 - 2006

Bygherre: Region Nordjylland

Bruttoareal: 700 m²

Anlægssum: 3 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Totalrådgivning | Arkitektrådgivning (detailprojektering, fagtilsyn)

Bygherrens intention var at omdanne et lidt gemt bibliotek til et moderne mediatek, med plads til moderne gymnasiasters krav om arbejdspladser, internetadgang og service. Kravet var så stor åbenhed og synlighed som muligt.

Skolens hovedbygning er opført i 1889 af Wilhelm Teodor Walther. Ombygningen tager afsæt i de store kvaliteter som huset rummer; stor rumhøjde, gode materialer, og afklarede arkitektoniske detaljer.

På tværs af et gangforløb etableres et mediatek på den ene side og tre biblioteksrum på den anden. En række korrespon­derende glasdøre sikrer åbenhed og visuel kontakt. Gangarea­let er indrettet dels som opholdsareal med bænke, dels med ståarbejdspladser til litteratursøgning, og fungerer som éntre og fordelingsrum.

I detaljeringen og materialevalget er der lagt vægt på at mod­stille det historiske med moderne løsninger. Kabelkanaler er udformet og detaljeret til at danne naturlig afslutning på eksi­sterende vægpaneler; lette glasdøre modspiller husets tunge murede masse etc.