AALBORG KATEDRALSKOLE – MUSIKLOKALER

Projekt: Nybyggeri: Musik, Multisal & Undervisning

Adresse: Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2014-2016

Bygherre: Aalborg Katedralskole

Bruttoareal: ca. 1000 m² i stue+1.salsplan | ca. 670 m² i kælder + balkon

Anlægssum: ca. 25 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning Totalrådgiver Bygherrerådgiver

Projektets hovedidé er en bearbejdning af et bygningsvolumen med udgangspunkt Stedet og de forudsætninger, som det giver.

Byggefeltet er fastlagt gennem lokalplan og drøftelser med Aalborg kommune. Dette formes yderligere af ønsker som nedenstående.
Træer: I grundens syd/østligste spidse hjørne er placeret nogle store og flotte træer, som ønskes bevaret i det omfang det er muligt.
Torv: Området mellem gavl på eksisterende hovedbygning og nybygningen fungerer i dag som brandvej, men også som hovedadgang til Skolegården. Adgangen bliver flittigt brugt. Dette område ændrer status fra brandvej (og vareindlevering) til ”Torv” – et samlingsted og en rar ankomst til skolen.
Bygningens funktion med musikundervisning og café/studieområde i stueetagen placeres med facade som en del af dette torv.

Bygningens hoveddisponering: I kælderplan etableres et stort og højloftet rum, som skal danne ramme for Teater, Årgangssamling,
auditoriesituation og bevægelse/indræt. I stueplan placeres musikundervisning og funktioner i forbindelse med dette (øvelokaler, café/studieområde mv) På 1.sal etableres underviningslokaler, og et størres fælleopholdslokale, som f.eks. kan benyttes til gruppearbejde.

Alle niveauer i bygningen har adgang fra trappe og elevator.