AALBORG KATEDRALSKOLE – SYDBYGNING

Projekt: Tilbygning - Ny klassefløj m. 10 nye klasselokaler

Adresse: Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2001 - oktober 2005

Bygherre: Nordjyllands Amt

Bruttoareal: 1327 m²

Anlægssum: 20,4 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Skolens anlæg er udlagt efter et aksialt bebyggelsesprincip, samlet om en klassisk skolegård. Bygningerne er fritliggende, enkelte steder bundet sammen af tilbygninger.

Vi har tidligere udarbejdet en helhedsplan, med det overordnede mål, at knytte skolens bygninger sammen.

Klassefløjen er første etape. Den danner en foreløbig afslutning mod syd og er første skridt mod helhedsplanens ’rundgang’, der som slutmål har, at man skal kunne bevæge sig tørskoet rundt.

Klassefløjen deles af et Torv; det intime, bymæssige mødested; modsætningen til skolegårdens åbne rum. Ved Torvet tilbyder amfiscene, haver, gangbro og siddepladser skolens elever nye udendørs opholdsmuligheder. På sigt vil Torvet kunne overdækkes og bygges sammen med administrationsbygningen.

Klasserummene er disponeret som fleksible undervisningslokaler, der kan tilpasses forskellige undervisningssituationer. Således kan hele etager anvendes som ét stort rum, eller deles op i flere klasserum.

Bygningens udtryk er en moderne fortolkning af den eksisterende bebyggelse.

Nybyggeriet hæves på en base — en pendant til administrationsbygningens klart definerede sokkel, og den murede, tunge bygningskrop understreges af smalle, rytmiske vindues udskæringer.