AAU VIDEO- OG KONFERENCE-LOKALER

Projekt: Forbedring af akustisk egenskaber i video- og konference-lokaler på AAU

Adresse: Frederik Bajersvej 5, 9220 Aalborg

Ydelsesperiode: 2017

Bygherre: Aalborg Universitet

Bruttoareal:

Anlægssum: ca. 1 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherre- og Arkitektrådgivning, Projektering, Fagtilsyn

Projektet tager udgangspunkt i 8 eksisterende lokaler på Aalborg Universitet, hvor de akustiske egenskaber skal forbedres for at tilgodese, at lokalerne fremover også skal bruges til videoundervisning og konferencer.

Tidligt i processen blev det besluttet, at arbejde med et minimalistisk og rammeløst vægpanel, bestående at en mineraluldskerne, der kan fås i forskellige farver, tykkelser og størrelser. Med denne løsning er det muligt at skabe variation, 3 dimensionale effekter og samtidig forbedre det akustiske indeklima.

De endelige designs tager udgangspunkt i det specifikke rum, da rummene er meget forskellige. Dette har udmøntet sig i 8 rumspecifikke designs, der alle tager højde for eksisterende strukturer, installationer og fysiske strukturer. Billedet viser en af de otte løsninger, udført på Aalborg universitet.