AALBORG ZOO – AFRIKANSKE LANDSBY

Projekt: Nyt tag inkl. efterisolering

Adresse: Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 27.04.2017 - 19.04.2019

Bygherre: Aalborg ZOO

Bruttoareal: 915 m²

Anlægssum: 3,6 mio. inkl. moms

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning | Arkitektrådgivning, projektering, fagtilsyn

Byggesagen omfatter udskiftning af eksisterende stråtag til syntetiske kunststrå, samt efterisolering af taget, på hovedbygningen i den afrikanske landsby.

Den eksisterende bygning er opført i 2005 og anvendes som stald til dyr. Bygningen er i drift i hele byggeperioden og der skal være adgang for pasning af dyr, samt adgang for publikum til bygningen.

Hovedindgangen til bygningen sikres med plader, så der opnås en sikker adgang, uden risiko og fare for nedstyrtning fra stillads og tag. Nedbrydning startet 8. november 2018.

Billedet er FØR tagudskiftningen.


RELATEREDE PROJEKTER