ÅRHUS SYGEHUS – SKADESTUE

Projekt: Ombygning af skadestue

Adresse: Nørrebrogade, Århus

Ydelsesperiode: Afleveret oktober 2007

Bygherre: Århus Amt

Bruttoareal: 1450 m²

Anlægssum: 15 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

I forbindelse med en sammenlægning af Århus Amtssygehus og Århus Kommunehospital er akutmodtagelsen blevet samlet i en stor skadestue, der med sine ca. 60.000 patienter årligt er landets største.

Skadestuen, der bl.a. indeholder et nyt receptionsområde, nye skade- og traumestuer og digital røntgen er indrettet i eksisterende bygninger på det tidligere kommunehospital. Endelig har center for voldtægtsofre fået nye lokaler i forbindelse med skadestuen.

Et væsentligt element i skadestuens design har været såkaldt ”healing architecture”, idet der som et afgørende element er integreret et kunstprojekt, der omfatter enkeltværker samt farvesætning udført af kunstneren Bodil Nielsen.