AAU – HUMANISTISK INFORMATIK, NORDKRAFT

Projekt: Nye fleksible lokaler på niveau 10, 11 og 12 i Nordkraft, Aalborg

Adresse: AAU Nordkraft

Ydelsesperiode: 2010-2012

Bygherre: NOVI ejendomsfond og Aalborg Universitet

Bruttoareal: 2230 m²

Anlægssum: Ca. 18 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Opgaven er en fortsættelse af vores deltagelse i renoveringen af Nordkraft.

Humanistisk Informatik, AAU, handler om menneskers kommunikation.  Både når det handler om brug af medier og teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker.

Vores forslag til indretning af niveau 10, 11 og 12 i Nordkraft er opstået på baggrund af en grundig dialog med og et i tæt samarbejde med de kommende brugere. Styrende for processen har været et krav om høj grad af fleksibilitet. Lokalerne skifter over året fra auditorie-lignende opstillinger til grupperum og endelig enkeltmandsopstillinger.

Forslaget behandler de tre niveauer forskelligt, men med en gennemgående idé om størst mulig fleksibilitet.

Niveau 10 indrettes med afsæt i Nordkrafts særlige identitet; de imponerende betonkonstruktioner danner rammerne og adapteres med moderne bygningselementer der danner værksteder og auditorier

Niveau 11 er nybygget. Den er disponeret med en markant, farvet bevægelseszone, som knytter etagen sammen og styrer placeringen af tekøkkener, møderum og toiletter. Omkring zonen organiseres fleksible undervisningsrum og kontorer. Behovet for stillezoner imødekommes ved at indbygge cylindriske, rumhøje rotunder, der adapteres med reoler, siddepladser og skrivepulte.

Niveau 12 er nybygget og indrettes efter samme princip som niveau 11, men med større andel af kontorer til personalet.