AAU – MULTIBANE OG OUTDOOR FITNESS

Projekt: AAU, Multibane - Bertil Ohlins Vej

Adresse: Bertil Ohlins Vej, AAU Campus Aalborg

Ydelsesperiode: 2012-13

Bygherre: AAU

Bruttoareal: Ca. 2000 m²

Anlægssum: 1,2 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning

Etableringen af multibanen er en del af en større indsats fra AAU for at forbedre de fysiske omgivelser på Campus. Muligheden for at tilbyde de studerende og områdets beboere et forbedret nærmiljø med mulighed for fysisk udfoldelse, udeophold, mødesteder og dermed også bidrage yderligere til den sociale bæredygtighed.
Projektet er placeret centralt i campus, som er et stort aktiv for området og er placeret åbent og frit tilgængeligt for alle, både studerende og områdets beboere.

Hovedidéen var at placere et grønt element på græsfladen. Et element, som i dets udformning bliver et skulpturelt tilskud til de omkringliggende bygninger. Elementet skabes ved etablering af en lund af opstammede træer, som danner rum om multibanen, og samtidig skaber nye rumdannelser mellem multibanen og de nærliggende bygninger. Lunden af opstammede træer åbnes delvist mod Bertil Ohlins Vej – hvor en fremtidig ”højklasset kollektiv trafikforbindelse” påtænkes – Derved synliggøres multibanen for offentligheden.

Projektet består af en multibane og små ”øer” med redskaber til outdoor fitness, som tager udgangspunkt i 8-punkts cirkeltræning.