AKTIVITETSHUS FOR DØVBLINDE

Projekt: Tilbygning - Aktivitetshus for døvblinde

Adresse: Danalien, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2001 - 2006

Bygherre: Nordjyllands Amt

Bruttoareal: 738 m² + 284 m² kælder

Anlægssum: 12,1 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Aktivitetshuset er en selvstændig enhed med tilknytning til allerede opførte boliger, indviet i januar 2002.

Aktivitetshuset bygger videre på principper fra boenheden; den præcise form, dens letopfattelige gangsystem og dens varierede rumforløb. Dette bibringer de mest velfungerende og selvhjulpne en mulig selvstændighed, der i sidste ende resulterer i højere livskvalitet og selvværd.

Projektet er disponeret som to huse; et længehus og et badehus.

Aktivitetshuset får direkte adgang fra boligerne via en forbindelselsgang.

Længehuset indeholder husets primære funktioner bla. værksteder, café/spiserum, kontor og personalefaciliteter. Huset er i to etager og er projekteret over et grundmodul på 180 cm, der giver mulighed for en fleksibel ruminddeling der kan modsvare skiftende behov.

Badehuset er i én etage, med omklædning til mænd og kvinder, fælles sauna og et baderum. I baderummet placeres et fritstående træningsbassin på 4 x 6 meter med sider af glas.

Et fælles ankomstareal mod Danalien giver mulighed for adgang til såvel bade- som længehus, og sikrer at de to huse kan benyttes hver for sig.


RELATEREDE PROJEKTER