ALMENE FAMILIEBOLIGER – HUNE

Projekt: Nybygning af 12 seniorboliger

Adresse: Vesterhavsvej, Hune, 9492 Blokhus

Ydelsesperiode: Afleveret 2013

Bygherre: Lejerbo

Bruttoareal: 1.000 m²

Anlægssum: 11.2 mio.

Enterpriseform: Fagentreprise

Rolle og ydelser:

Bebyggelsen er beliggende på hjørnet af Vesterhavsvej og Kirkevej i Hune.

Gadelinien langs Vesterhavsvej fremhæver det bymæssige og understreger gaderummet og definerer et nyt hjørne i byen. Forslaget tager udgangspunkt i at skabe et attraktivt botilbud for ældre og seniorer samt tilføre Hune by et nyt attraktivt byhus.

Dens attraktive beliggenhed midt i Hune giver flere fordele i forhold til etablering af et seniorbofællesskab. Omkring bager, tømmerhandel og øvrige butikker er der altid aktivitet, og i sommerperioden arrangeres der på Vesterhavsvej ugentlige markeder, med stor tilstrømning fra sommerhusområderne.

Bebyggelsen er L-formet – opføres i to plan med 6 boliger i stueplan og 6 boliger på 1. sal – i alt 12 seniorboliger á 84 m².

Boliger på 1. sal nås via altangang med forbindelse til trappe.

Adgang til bebyggelsen sker fra Kirkevej – Parkering etableres nord på grunden. Depotrummene etableres som mindre enheder omkring trapper til 1. sal.