BOTILBUD – ASTRUPPARKEN

Projekt: Nybyggeri - 30 boliger til fysisk og psykisk udviklingshæmmede + serviceareal + dagaktivitet

Adresse: Rebildparken, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: Indviet 2010

Bygherre: Himmerland Andelsboligforening | Aalborg Kommune

Bruttoareal: 2650 m² boliger + serviceareal | 190 m² dagaktivitet

Anlægssum: 42 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Astrupparken er et botilbud til fysisk- og psykisk udviklingshæmmede, bestående af i alt 30 boliger. Boligerne er fordelt på 5 boenheder med 6 boliger i hver. Boenhederne huser beboere med forskellige typer handicap, og for at kunne opfylde de forskellige gruppers behov for henholdsvis afsondrethed, struktur og overskuelighed kontra social kontakt og aktivitet, er grupperne placere med forskellig relation til centerbygningen. Boenhederne er således enten direkte sammenbygget med centeret, eller forbundet med det via et gangsystem. Mellem boenhederne opstår beskyttede private haverum, der hver har fået et forskelligt præg.

Forpladsen samler såvel hovedindgangen, som den store fællessal, der vender direkte ud mod pladsen. Arrangementer i fællessalen kan såIedes brede sig ud på forpladsen, og bidrage til at skabe liv og aktivitet. I forbindelse med forpladsen er der endvidere placeret et dagaktivitetstilbud, som en selvstændig bygning på 190 m2. Her er såvel fysioterapi som forskellige aktivitetsrum som kreativt værksted og musikrum.

Dagaktivitetscenteret er et tilbud til såvel beboerne i bebyggelsen, som brugere der kommer ude fra.