BEHANDLINGSCENTER HAMMER BAKKER

Projekt: Nybyggeri, behandlingscenter

Adresse: Storemosevej, 9310 Vodskov

Ydelsesperiode: 01.03.2017 - 01.06.2020

Bygherre: Aalborg Kommune

Bruttoareal: 2.042 m²

Anlægssum: 50 mio.

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, brugerinddragelse.

Behandlingscenteret er placeret i en lysning i Hammer Bakker fredskov. Forslaget tager afsæt i at bevare karakteren af skovens beplantning og topografi samt tilpasse bygningens faciliteter på en måde, så der tages hensyn bygningens omgivelser.

Centeret består af en hovedbygning bestående af 4 bo-enheder samt 5 fritliggende boliger. Bygningerne er forbundet af et slynget tilgængeligt stiforløb, samt en hurtig trapperute og en brandvej. Landskabet bearbejdes således, at topografiens karakter bibeholdes i mødet med bygningen. I lysningens nordlige ende er der placeret en multibane, som kan anvendes af hele områdets beboere.

I udformningen af projektet har der været stort fokus på ”Hjemlighed” og hvordan man med arkitektoniske greb kan skabe tryghed og velvære for beboere og personale. Dette kommer til udtryk i projektets materialevalg og sammenhæng mellem bygningens faciliteter og områdets natur.

Under hele skitseringsprocessen har vi haft fokus på brugerinddragelse, og har med jævne mellemrum haft workshops med personalet, som en kreativ katalysator for skitsering og udformningen af deres kommende bygning. Med personalets faglige input mener vi, at bygningen er blevet optimeret og skræddersyet til brugernes behov.