BØGEMARKSCENTERET – SVENSTRUP

Projekt: 10 plejeboliger samt serviceareal

Adresse: Bøgemarksvej 3, 9230 Svenstrup J

Ydelsesperiode: Nybyggeri 2010 - 13.03.2013 | Tagudskiftning 2016

Bygherre: Lejerbo afd. 826-0

Bruttoareal: Nybyggeri 660 m²

Anlægssum: 8.2 mio.

Enterpriseform: Fagentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, fagtilsyn

Bøgemarkscenteret er et botilbud for senhjerneskadede, der har pådraget sig en fysisk eller psykisk hjerneskade, typisk fra trafikuheld, arbejdsulykker eller massivt misbrug.

De 10 nye boliger er fordelt i to boenheder med 5 boliger i hver. Den ene boenhed består af faste pladser og den anden boenhed er en midlertidig boform for aktive misbrugere, hvoraf flere er
hjemløse.

Arkitektonisk er bebyggelsen tilpasset de øvrige bygninger på ejendommen, som ligeledes er bygget i tegl og pudsede facader i gule nuancer. Alle boligerne får udgang til privat terrasse med en
bøgehæk som afskærmning. Ankomsten til bebyggelsen foregår i sydgavlen. P-pladser er placeret tæt på indgangen.

Boenhederne er forskudt i forhold til hinanden, herved opstår et varieret gangforløb med varierende kig. Boenhederne kobles med et centralt beliggende boligfællesareal med udgang til lukket
gårdhave.

Indvendigt er boligerne holdt lyse. Boligfællesarealer fremstår i grønne nuancer på gulvflader og døre.

Efterfølgende er der i 2016 foretaget tagudskiftning på den ældre bygningsdel, hvor de gamle eternitplader fra 1994 er udskiftet med ny liste tagpap tækning og nyt supplerende isolering i tagrum. Tagudskiftningen er udført i hovedentreprise.