BOLIGER FOR SENHJERNESKADEDE

Projekt: Nybyggeri - 34 Boliger + serviceareal

Adresse: Hjørringvej, 9400 Nørresundby

Ydelsesperiode: 2005 - 2007

Bygherre: Aalborg Kommune

Bruttoareal: 2822 m²

Anlægssum: 49 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Hovedideen er, at gøre de tre gruppers forskellighed(handicaps, plejebehov og selvopfattelse) til omdrejningspunkt i projektet.

Bebyggelsen består af to sammenhængende forskudte kuber i 3 etager. Forskydningen giver varierede og korte gangforløb, og opdeler naturligt bebyggelsen i mindre, overskuelige enheder. Bygningens skala og udstrækning imødekommer den noget komplicerede bymæssige situation, hvor parcel- og byhuse er blandet med høje etageejendomme.

Bygningen placeres på en bastion. Mod den trafikerede Hjørringvej afskærmer en beplantet støjvold et privat haveareal. Mod Gl. Kongevej åbner bebyggelsen sig mod omgivelserne med en hævet åben forhave.

Bebyggelsen er organiseret som boenheder i tre vandrette lag, med hver deres indgang. Det giver beboerne mulighed for at ankomme til deres bolig, uden at skulle mødes med andre end ligesindede.

Bygningen består af to let genkendelige bygningsmæssige elementer. En indre muret bygningskrop og et ydre ’stavær’ i stål (altaner og karnapper). Det røde murværk forener huset med nabobebyggelserne, mens ’staværet’ modellerer, kaster skygger og gør huset levende.