BOSTEDET BROVST

Projekt: Ombygning af eksisterende og udvidelse fra 12 til 20 boliger for sindslidende.

Adresse: Stationsvej 12, 9460 Brovst

Ydelsesperiode: 30.06.2016 - 28.02.2018

Bygherre: Region Nordjylland

Bruttoareal: 1.076 m²

Anlægssum: Ca. 21.2 mio.

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Tilbygningen tager afsæt i den eksisterende bygnings struktur, farver og materialiteter. Udvidelsen har til formål at generere mere plads til den enkelte beboer såvel som flere fællesfaciliteter. Derudover bliver der tilføjet nye faciliteter som fællessal, temarum, sidde nicher samt et nyt og mere åbent indgangsparti.

Tilbygningen er disponeret omkring en kerne, hvor i fællesfaciliteterne er placeret. Boligfløjene er placeret som to arme ud fra denne. Dette giver en rummelig struktur hvor alle beboere har udsyn til de grønne udearealer.

Det har været et ønske, at de nye boligfløje skal have et udtryk der matcher den eksisterende bebyggelse og de omkringliggende bebyggelser samt give et samlet billede af et bosted, der hænger sammen internt og med konteksten. Derimod skiller den nye kerne sig ud ved sit kubistiske og minimalistiske udtryk.

I projektet er der arbejdet integreret med bæredygtighed, ud fra bæredygtighedscertificeringen DGNB. Målet var at få DGNB- guld.