BOTILBUD BRØNDERSLEV

Projekt: Nybyggeri - 20 boliger for psykisk handicappede

Adresse: Brandur Allé, 9700 Brønderslev

Ydelsesperiode: Første etape: 2002 - januar 2004 | Anden etape 2003 - august 2005

Bygherre: Boligforeningen Fredensbo

Bruttoareal: Ca. 1500 m²

Anlægssum: 21 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Psykisk handicappedes livskvalitet forøges væsentligt når de færdes i trygge og veldefinerede rammer.

Ideen med bebyggelsen har derfor været at skabe en række rum, der, i naturlig tilknytning til hinanden, tilbyder forskellige muligheder for udfoldelse. Samtidig har forskellige grader af privathed været afgørende; at man kan trække sig tilbage til sin egen bolig eller være en del af fællesskabet.

Bebyggelsen er formet omkring et gårdrum. Gårdrummet er tænkt som det vindbeskyttede, trygge og fortrolige rum at ankomme til, og som bebyggelsens fælles terrasse, hvor man samles når forholdene er til grill og udendørs samvær.

Fra gårdrummet er der adgang til et fælles boligareal, og herfra adgang til fire private boliger.

Grundens kvaliteter; højt til himlen, åbenhed, og det grønne, har inspireret os ved indretningen af boligerne. Det viser sig i disponeringen af rummene, hvor skiftende rumhøjder og mængden af dagslys fortæller om graden af offentlighed.