CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER – RISSKOV

Projekt: Om- og tilbygning af Center for spiseforstyrrelser

Adresse: Harald Selmers Vej 66, Risskov

Ydelsesperiode: 2010

Bygherre: Region Midtjylland, Århus Universitetshospital

Bruttoareal: 1.350 m²

Anlægssum: 13 mio.

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projektering

Patientgruppen er børn og unge med spiseforstyrrelser.

Den bygningsmæssige opgave var to-delt; en om- og tilbygning af en eksisterende afdeling og et dagafsnit etableret i en selvstændig bygning.

Ombygningen rummer 14 sengepladser til børn og forældre, og danner basis for behandlingen. Daghospitalet placeres i et skovafgrænset indelukke i umiddelbar tilknytning til den eksist. bygning og rummer faciliteter for patienter, pårørende, behandlere, gruppebehandling og træningskøkken.

De fysiske rammer vil i den fremtidige bygningsopdeling være fleksibel og kunne rumme alle aldersgrupper. Der er lagt vægt på at skabe en afdeling med fokus på hjemlighed, idet enkelte patienter kan være indlagt i op til 6 måneder. Bygningerne er disponeret efter at skabe enkle funktionelle rum hvor dagslys og udsigt til omgivelserne spiller en stor rolle.

Opgaven er løst i samarbejde med Dansk Boligbyg på baggrund af et skitseoplæg udarbejdet af bygherren.