VIVABOLIG AFD. 17, DANNERHØJ – RENOVERING

Projekt: Renoveringsprojekt omfattende 48 boliger samt fælleshus og viceværtbygning

Adresse: Dannerhøj, 1-35, 20-70 og 37-47, Visse

Ydelsesperiode: 04.08.2015 - 14.08.2017

Bygherre: Vivabolig afd. 17

Bruttoareal: 3.343 m²

Anlægssum: 13,8 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning | Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn

Bebyggelsen er opført som en typisk tæt-lav bebyggelse opført 1987 – 89 i ét plan. Bebyggelsen består af 48 rækkehuse og enkelte fritliggende enkelthuse, samlet omkring grønne gårdrum og indre gadeforløb.

Projektet er en del af en teknisk helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden.

Oprindelige tagbelægninger i eternit, samt vinduer og døre er nedbrudte. Nedbrydningen skyldes dels svigt i materialer dels fejlkonstruktion.

Projektet omfatter udskiftning af tagbelægning samt døre og vinduer. Ny tagdækning udføres som listepapdækning og nye vinduer udføres
som lavenergi træ/alu. Der udføres efterisolering af lofter i forbindelse med udskiftning af tagdækning.

NORDs ydelser har omfattet udarbejdelse af projektmateriale til ansøgninger til Landsbyggefonden, beboere og udbud. Desuden har vi bistået med skematik, budgetter, forhandlinger og dialog med Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.