DEMENSPLEJEHJEM – AALBORG ØST

Projekt: 72 plejeboliger til demente + serviceareal

Adresse: Astrupstien, 9220 Aalborg Øst

Ydelsesperiode: 2015

Bygherre: Nørresundby Boligselskab

Bruttoareal: 6.220 m²

Anlægssum: 143 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Konkurrenceforslag, Arkitektrådgivning,

Kæmp eller flygt. Så enkelt kan svært dementes reaktionsmønster beskrives. I hver eneste lille dagligdagsforeteelse er der kun disse to muligheder, og da de fleste samtidig er fysisk svækket, betyder det at der kun er kæmp tilbage. Det betyder at selv små uventede hændelser kan have fatale følger for samspillet mellem den demente og andre beboere/plejepersonale/frivillige/pårørende.

Visuel og auditiv uro kan for demente betyde forskellen på en god og en dårlig oplevelse, plejepersonalets synlighed er afgørende for at afdelingens hverdag fungerer optimalt.

Vores forslag tager afsæt i disse præmisser; at arkitektur og funktionalitet forenkles til det genkendelige og at faren for uro imødekommes ved at skabe zoner og rum der udstråler visuel og auditiv ro.

 

Vi foreslår en todelt bygningskrop – ET HÆNGSEL OG EN LANDSBY – og fortæller allerede i konceptet om dilemmaet:  Viljen til åbenhed contra en beboergruppe, der ikke kan rumme andet end trygge, afgrænsede rum.

 

HÆNGSEL indeholder offentlige og halvoffentlige funktioner – hovedindgang, sal og dagcenter – og henvender sig med åbne facader og transparens mod det offentlige rum.

 

LANDSBYEN indeholder private funktioner – primært boliger og fællesboligarealer – og er i sit udtryk tænkt som en bymur, der afgrænser et indre, trygt uderum. De to bygningskroppe mødes i Torvet, som bliver koblingspunktet mellem det offentlige og det private. Parkering placeres i grundens syd-østlige hjørne.