DET NYE UNO X

Projekt: Nybyggeri - Koncept for nye tankanlæg

Adresse: DK

Ydelsesperiode: 2012 - Under udførelse

Bygherre: Uno-X Automat A/S

Bruttoareal: 16 m²

Anlægssum: -

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning

Uno-X har i dag en række anlæg, som indenfor en kortere tidshorisont skal renoveres eller fornyes. Den klassiske tankstation med flere standere under et stort tag og med butiksfaciliteter erstattes i højere grad af små quick-tanke, som kan placeres mere fleksibelt ved fx parkeringsanlæg.

Uno-X ønskede sig et kompakt og moderne tankanlæg med fokus på design med et enkelt og klart koncept, der signalerer prisbillig benzin, omtanke for brug af ressourcerne og stolthed omkring deres brand.

Gavlene og pylonen er perforerede og lyser op om aftenen. Perforeringens bølgede motiv viser et ørkenlandskab, bølger på havet eller skyer på himlen, hvilket giver det simple standerdesign karakter og liv. Samtidig har den bølgende bevægelse og tankens facetterende udtryk samme funktion som det klassiske flag ved standeren, der blafrer i vinden. Perforeringen går igen på

Tanken er præfabrikeret og samles i større enheder på værksted inden opsætning. Opsætning og montering på stedet tager ca. 5 timer fra start til færdigt anlæg står klar til ibrugtagning. Uno-X Automat A/S har planer om successivt at udskifte deres tankstationer.