FJERNARKIV & MUSEUMSMAGASIN, KØBENHAVN

Projekt: Magasin til opbevaring af dokumenter og museumsgenstande. Funktionsbygning indrettes med kontorer samt faciliteter til konservering, registrering og værksteder.

Adresse: Erik Husfeldtsvej, Høje Taastrup

Ydelsesperiode: 2016 - 2018 1. præmie i konkurrence

Bygherre: Københavns Kommune

Bruttoareal: 8.200 m²

Anlægssum: 92 mio. kr.

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, procesledelse og projektering

Museumsmagasinet kommer til at indeholde samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum samt Nikolaj Kunsthal. Samlingerne består blandt andet af værdifulde skulpturer, malerier, fotos og pergamentruller, som stiller store krav til indeklimaet. og sikkerheden.

Konkurrenceforslaget blev af dommerkomiteen fremhævet for, på en overbevisende måde, at forene et enkelt arkitektonisk udtryk med en gennemtænkt logistik.

Museumsmagasinet opføres som en langstrakt, sammenhængende bygningskrop, hvor et centralt placeret indre torv bliver bygningens rumlige og funktionelle omdrejningspunkt. Torvets centrale placering giver samhørighed mellem arbejdsprocesser og funktioner og sikrer en enkel håndtering af indkomne og udgående museums-genstande. Magasindelen opdeles i klimazoner; basismagasin, specialmagasin(pergament) tørt(grafisk samling), ultra tørt(jern), special klimamagasin – koldt(foto/billeder), og skal rumme 51.000 hyldemeter, 1300 paller, foruden ca 2000 m2 gulvplads til øvrige genstande.

Facadeudtrykket er enkelt og nærmer sig områdets industrielle karakter; på den ene side lukker man sig om sig selv, og om de værdier der opbevares, og som modspil etablerer åbninger, hvor livet og kommunikationen flyder.