ALABU BOLIG – PETER FREUCHENS VEJ

Projekt: Beboerinddragelse, helhedsplan og renoveringsprojekt omfattende 138 familie- og tilgængelige boliger. Støtte fra Landsbyggefonden

Adresse: Peter Freuchens Vej 1-39, 9210 Aalborg SØ

Ydelsesperiode: 31.01.2016 - 06.11.2019

Bygherre: Alabu Bolig

Bruttoareal: 9.267 m²

Anlægssum: 166 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Totalrådgiver | Bygherrerådgivning frem til projektering, beboerinddragelse, arkitektrådgivning, procesrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Afdelingen består af 4 stokke i 3 etager med indgang i parterreniveau. Projektet omfatter ombygning af 138 boliger som omdannes til 117 boliger.

Potentialet for fornyelse findes dels i lejlighedernes lidt kringlede indretning med små mellemgange og smalle badeværelser. Dels i de et-værelses lejligheder, som er uden køkken. Det er ligeledes afdelingens intention at supplere eksisterende lejlighedstyper med nye moderne lejlighedstyper, som er attraktive for børnefamilier, studerende og par.

Ved en omdisponering af funktioner og sammenlægning med de et-værelses lejligheder skabes nye, moderne boligtyper, som er med til at fastholde afdelingens beboere og samtidig at tiltrække nye stærke beboere og derved skabes en bredere beboersammensætning.

De foreløbige overvejelser går på at skabe mere varierede og imødekommende facader og ankomstforhold med et nyt og moderne udtryk, isolere klimaskærmen og skabe bedre udeophold i form af større altaner, terrasser og små haver i stueplan.

42 boliger ombygges til nye tilgængelige og handicapvenlige boliger med elevator.

24 boliger sammenlægges til fremtidig 21 boliger for at få et større differentieret boligudbud. Øvrige boliger renoveres med nye badeværelser og installationer.