FYNSGADE – TAG- OG FACADERENOVERING

Projekt: Tagudskiftning og facaderenovering

Adresse: Fynsgade 27.41, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 19.01.2017 - 15.12.2017

Bygherre: Vivabolig afd. 1

Bruttoareal: 3.300 m²

Anlægssum: 7,2 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning | Arkitektrådgivning, projektering, fagtilsyn

50 stk ældreboliger (á 66 m²) opført i 1988 som en 2-plans rækkehus
bebyggelse og 1 plans fælleshus med Fyensgade centret som
nabo.

Ny tagdækning på alle boligbygninger, altangangsoverdækninger,
trapperums, udhus/affalds-, vaskerums-, elevatortårnbygninger samt
fælleshus, 3 stk. garagebygninger og halvtage på gavle.

Nyt tagpap listetækning
Nye vinduer og døre i træ/alu
Nye vindskede udhæng og tagrender i zink
5 stk. nye trappeoverdækninger
Afrensning og imprægnering af eternit facadebeklædning
(Udført i hovedentreprise:)