GABRIEL ERHVERVSPARK

Projekt: Erhvervspark

Adresse: Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: -

Bygherre: Gabriel Holding A/S

Bruttoareal: 11.970 m² nybygning | 200 m² ombygning | Samlet areal efter udvidelse 18.171 m²

Anlægssum: 185 mio. kr. excl. moms

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning (programmering, skitsering, projektering), projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn.

Udviklingen af tekstilvirksomheden Gabriel A/S knytter sig tæt til Aalborg historie, fordi den sammen med byen har klaret omstillingen fra den tunge manuelle produktion til innovations- og vidensproduktion.

Gabiel har siden 1851 ligget ved Kjærs Mølle og brugt Østerå som vigtig ressource ved vaskning og indfarvning. Produktionen er flyttet ud, mens Gabriel A/S øvrige aktiviteter fortsat videreudvikles fra Gabriels Innovationscenter på adressen.
Gabriel ønsker, med respekt for den oprindelige industriarkitektur, at udvikle en moderne og tidsvarende erhvervspark på stedet. Den overordnede plan går på, at nedbryde eksisterende forældede produktions-bygninger og opføre nye bygninger i udstrækning og kubatur som de oprindelige.
Målet er at skabe et innovativt og kreativt miljø, hvor man kan leje sig ind på mindre eller større kontorarealer med en række fælles faciliteter. som reception, kantine, wellnes omklædning mv.

Det fremtidige bygningsanlæg bliver i 3 etager og består af en gennemgående centerbygning der indeholder kantine samt køkkenfaciliteter og kontorer.
Adskilt af glasoverdækkede gårdrum til ophold etableres to bygninger, der indrettes til kontorformål med fokus på fleksibilitet.
Etagerne består af store åbne rum, hvor der etableres en gennemgående kerne, der indeholder toiletter, garderobe, kopirum, thekøkkener, edb-rum samt flugtvejstrapper. Resten af etagerne kan frit møbleres med cellekontorer, møderum, samt og storkontorer.
Materialevalget har afsæt i et lyst og afdæmpet nordisk inspireret tankesæt med vægt på at skabe et brugbart og eksklusivt udtryk; skifer, hvidmalet puds, egetræ mv.