KONVALVEJ – VIVABOLIG AFD. 5

Projekt: HELHEDSPLAN - Nedrenovering af 36 almene etageboliger

Adresse: Vivabolig afd. 5, Konvalvej, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2021 – Medio 2024

Bygherre: Vivabolig afd. 5

Bruttoareal: 3.150 m²

Anlægssum:

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Totalrådgiver | Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, helhedsplanlægning, beboerinddragelse, procesrådgivning, projekteringsledelse, projektering, byggeledelse, fagtilsyn.

Konvalvej er en af Vivaboligs ældre afdelinger med 236 boliger opført i 1957. Afdelingens vision med helhedsplanen på Konvalvej 49 er at etablere nye tilgængelige boliger, som kan være med til at fastholde beboere i længere tid i afdelingen. I forbindelse med nedrenoveringen er der fokus på sammenhængende indretning og gennemlyste boliger og en udvidet altan. Derudover skal der sikres nem tilgængelighed i form at ny elevatoradgang.

Visionen er derudover at skabe attraktive udfordrende udearealer, der både forbedrer og styrker sammenholdet og samtidig sikrer tryghed for den enkelte beboer.

Beboerne på Konvalvej 49 er i november 2022 fraflyttet deres bolig og mange er genhuset midlertidigt for at vende tilbage til en nyopført bolig på samme adresse. Boligerne er klar til indflytning i løbet af sommeren 2024.