HUSET I HASSERIS – KORMA

Projekt: Workshops, helhedsplan, projektering af lydstudie og renovering

Adresse: Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 27.01.2020 – 15.09.2020

Bygherre: AaK Bygninger, Aalborg Kommune

Bruttoareal:

Anlægssum:

Enterpriseform: Storentreprise / Bygherreleverancer

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver | Helhedsplanlægning, brugerinddragelse, workshops, arkitektrådgivning, projektering, detailprojektering, byggeledelse og fagtilsyn

Bebyggelsen St. Jørgensgaard består af 3 længer, der oprindelig er opført som fattiggård i 1911, men ”HUSET”, som det kendes i dag, har siden 1978 fun­geret som et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevel­ser, kreativ selvudfoldelse, møde- og samlingsvirksomhed samt socialt samvær. Huset rummer i dag bl.a. div. kreative værksteder, spillesteder, caféer, mødelokaler, galleri, atelier, øvelokaler m.v.
Bygningerne er hos Slots- og Kulturarvsstyrelsen registreret som bevaringsværdige med en bevaringsværdi 4. Udførte arbejder på be­byggelsen skal derfor udføres med respekt for byggestil og byggeskik.
Bebyggelsen er ombygget og renoveret igennem flere omgange i forbindelse med ændret anvendelse samt vedligeholdelse.

HELHEDSPLAN: (Udført af arkitektfirmaet NORD 2020)
• En konkretisering og sammenfatning af de visioner og planer brugerne har.

KORMA: Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg
• Etablering af fast arbejdsplads til leder af KORMA
• Lydstudie og indspilningsfaciliteter til produktion af musik
• Grupperum og toilet (Tilgængelig/HC)
• Etablering af ny yderdør for tilgængelig adgangsvej i gavlen