JØRGEN BERTHELSENSVEJ, NØRRESUNDBY

Projekt: Nybygning af to punkthuse

Adresse: Jørgen Berthelsensvej, Nørresundby

Ydelsesperiode: Afleveret marts 2013

Bygherre: Boligforeningen af 1944

Bruttoareal: 2.550 m²

Anlægssum: 30.1 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Nærområdet består af villabebyggelse, etageboliger og enkelte institutioner og dagligvarebutik.

Bebyggelsen består af to punkthuse. Grundens placering på det højeste punkt i området gør at størsteparten af boligerne kan orienteres mod udsigten og med gode dagslysforhold.

Husets skulpturelle og vertikale udtryk adskiller sig markant fra konteksten, og tilfører lokalområdet en ny bygningstypologi, der ikke alene i boligudbud og tilgængelighed bringer nyt, men også kan være med til at give området (og særligt denne grund) en ny betydning.

Bebyggelsen, der indeholder 28 boliger, er indrettet som 2-4 rums boliger med store altaner, med elevatorer og med plads til selvhjulpne kørestolsbrugere.

Facader opføres i lyse mursten med vinduespartier i mørk aluminium.