KAPPELBORG – ET KULTURHUS I SKAGEN

Projekt: Kulturhus med café, turistinformation, bibliotek, musikskole, biograf, koncert- og teatersal og foreningslokaler.

Adresse: Chr. X’s Vej, Skagen

Ydelsesperiode: 2009-2011

Bygherre: Frederikshavn Kommune

Bruttoareal: 4200 m²

Anlægssum: 32 mio.

Enterpriseform: Totalentreprisekonkurrence

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning (detailprojektering og fagtilsyn)

I Kappelborg samles cafè, turistinformation, bibliotek, musikskole, biograf, koncert- og teatersal og foreningslokaler under ét tag, og bliver Skagens nye kulturelle mødested.

 

Udadtil understreges Kappelborgs nye rolle som Skagens kulturelle samlingspunkt, med en ny samlende belægning og en bearbejdning af de omkringliggende byrum.

 

Som modspil til Kappelborgs historiske, murede bygninger tilføjes en foyer i glas og stål, der favner husets logistik, og bliver Skagens nye forsamlingshus. Herfra er der adgang til alle primære funktioner. Foyeren kan fleksibelt lægges sammen med sale og bibliotek, og rumme konferencer og andre større arrangementer.

Med nænsom respekt for husets historie, bearbejdes det indvendige med moderne materialer, dagslys og åbenhed.

 

Blev præmieret med 1. præmie i totalentreprisekonkurrence, og formanden for Kultur og fritidsudvalget, Bjarne Kvist, der var en del af dommerkomiteen udtalte efter bedømmelsen:

”Projektet indeholder både en tone, stil og inddeling af bygningerne, som kan blive en kæmpe attraktion og et oplevelsestilbud til glæde for hele kommunen”

 

Totalentreprisekonkurrencen er vundet i samarbejde med MT Højgaard og Moe & Brødsgaard og blev Indviet af Kronprinsparret august 2011