KAYERØDSGADE – RENOVERING

Projekt: HELHEDSPLAN - Renovering af 80 almene etageboliger

Adresse: Vivabolig afd. 10 Kayerrødsgade 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2021 - Ultimo 2024

Bygherre: Vivabolig

Bruttoareal: Ca. 4800 m²

Anlægssum: 55 mio. kr.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Totalrådgiver | Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, helhedsplanlægning, beboerinddragelse, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

Bebyggelsen er opført i 1975 og tegnet af Torben Stokholm Arkitektfirma. I 1995 er der foretaget lukning af altaner mod syd og i 2000 er der foretaget renovering af karnapper og udskiftning af vinduer på gadesiden af blokkene. Der er løbende blevet udført vedligeholds – og moderniseringsarbejder i afdelingen med bla. udskiftning af køkkener og omfugning af facademur.

Bebyggelsen er opført som tre blokke i 4 etager inkl. delvist udnyttet tagrum, samt med kælder under halvdelen af bebyggelsen mod nord og krybekælder mod syd. Der er indrettet 20 boliger pr. etage og samlet er der 80 boliger. Adgangsforholdene til de enkelte opgange er centreret omkring 2 boliger, med indvendig rampe forløb til indvendig trappeopgang.

Visionen for afdelingen er tillige at etablere nye tilgængelige og handicapvenlige boliger, i stueplan, iht. de krav der er gældende herfor i dag. Derved gøres afdelingen konkurrencedygtig i forhold til områdets øvrige boligtilbud. Visionen er at skabe attraktive udearealer, der dels forbedrer og styrker sammenholdet og samtidig sikrer trygheden for den enkelte beboer. Det ses dog som afgørende for fremtiden at stedet fremstår konkurrencedygtigt, i et område med mange attraktive boligtilbud.