KLOSTERMARKSSKOLEN – HELHEDSPLAN

Projekt: Helhedsplan for Klostermarksskolen i Aalborg

Adresse: Dr. Christines Vej 6, Aalborg

Ydelsesperiode: 2014 -

Bygherre: Aalborg Kommune

Bruttoareal: 7.200 m²

Anlægssum: 61 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Totalrådgivning, arkitektrådgivning (detailprojektering, fagtilsyn) og procesledelse

Helhedsplanen for Klostermarksskolen er resultat af et samarbejde og dialog mellem et byggeudvalg bestående af skoleleder, viceinspektør og lærere, repræsentant fra Klostermarkskolens bestyrelse og arkitektfirmaet NORD A/S.

 

Forslaget er en analyse af behov og muligheder og viser løsningsforslag, som kan dække Klostermarkskolens fremtidige bygningsmæssige behov. I samarbejde med byggeudvalget er der udarbejdet et rumprogram for lokale- og bygningsbehov, hvilket har dannet grundlag for forslaget.

 

Gennem forløbet har der været afholdt en række møder, hvor rumprogram og skitser er blevet drøftet og tilrettet. Derudover har der i starten af forløbet været arrangeret en studietur til København, hvor de nyeste skoler med afsæt i den nye folkeskolereform har dannet stor inspirationskilde til forløbet.

 

Helhedsplanen fastlægger på volumenniveau, en overordnet fremtidig organisering af skolen, og anviser plads til de behov som et prioriteret rumprogram opstiller. Forslaget til helhedsplanen er udarbejdet som forslag til plandisponeringer i målestok 1: 500.