KRIDTSLØJFEN, ETERNITTEN

Projekt: Udvikling af industriområde til boliger

Adresse: Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2016 -

Bygherre: INBO as

Bruttoareal: 7.100 m²

Anlægssum: Ikke oplyst

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektydelser, Skitseprojekt

Transformationen af den historiske del af eternitgrunden er tæt på at være tilendebragt, og den aktuelle bebyggelse har således mulighed for at være en foreløbig slutsten i områdets omdannelse fra industri til moderne by.

Den overordnede vision har været at fastholde bydelens kulturhi­storiske spor; at komplettere eternitgrundens skyline samt tilføje attraktive grønne friarealer til et tæt bebygget område.

Med respekt for eternitfabrikkens gamle produktionslokaler fast­holder vi laboratoriebygningen i dens nuværende form og tilføjer moderne to punkthuse. Punkthusene placeres i et grønt rum, der formidler grundens store terrænspring, og bløder et ellers massivt befæstet område op. Punkthusene etableres delvist ovenpå en eksisterende bygning, og arbejder i facadeudtrykket på at skabe spænding ved at forskyde etagehøje voluminer til et levende og skulpturelt udtryk.

Udearealer indrettes med terrænspring, bakkelandskaber, hævede udsigtsterrasser og beplantes med hjemmehørende urter, buske og træer.