LANDSTED FOR FAMILEN RAVN

Projekt: Ombygning af gård

Adresse: Hovhedevej 17, Guldbæk, Støvring

Ydelsesperiode: 2006

Bygherre: Pia og Jan Ravn

Bruttoareal: 215 m²

Anlægssum: Ikke oplyst

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Ejendommen er beliggende i et kuperet terræn centralt i Himmerland, omgivet af skov og marker.

Eksisterende stuehus og maskinhus nedrives. Tilbage står en vinkelformet bygning, der indeholder gæsteafdeling, fyrrum og lade.

Projektet er en nyfortolkning af traditionelle gårdbebyggelser. Med udgangspunkt i den tilbageværende længe skabes et kvadratisk gårdrum, hvorom ny bebyggelse placeres. Mod Hovhedevej et porthus(garage), som skærmer og afgrænser. Mod syd og vest et længehus, som er familiens nye stuehus.

Stuehuset er disponeret som et enkelt længehus, hvor birum er placeres mod gårdrummet og opholdsrum mod landskabet. Bygherrens ønske om to arbejdsrum, soveværelse og stue er omsat i et enkelt, rytmisk rumforløb. Den centralt placerede indgang adskiller private rum fra offentlige. Enkle elementer som støttemur ved indgangen, indvendige glaspartier der åbner kig fra vindfang til stue, samt stuens masseovn forfiner et ellers afdæmpet hus.

Husenes udtryk er tilpasset stedets prunkløse karakter; en nyfortolkning af husmandsstedets sparsommelige facader. Her raffineret i snittet, hvor saksespær giver rumlig styrke, og store vinduesåbninger til gulv giver lange kig, og bringer landskabet ind i stuen.