LILLE TINGBAKKE

Projekt: Revitalisering af boligbebyggelse, 117 boliger bliver til 60

Adresse: Lille Tingbakke, Vodskov

Ydelsesperiode: 19.09.2007 - 12.06.2014

Bygherre: Vivabolig

Bruttoareal: 7.033 m²

Anlægssum: 96 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver, arkitektrådgivning. Beboerinddragelse, procesrådgivning, helhedsplanlægning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Bebyggelsen har i en lang årrække været præget af stor fraflytning, et dårlig omdømme i lokalsamfundet og fysisk nedslidning.

Sammen med beboerne har vi udarbejdet et renoveringskoncept, hvor vi – på baggrund af beboernes input – udvikler bebyggelsen til en moderne og fremtidssikret boligbebyggelse.

Omdisponeringen omfatter nedrivning af 4 blokke og reduktion af boligantallet fra 117 til 60. Nedrivningen giver luft og binder ankomstarealer sammen med havearealer og åbner nye uderum og udfoldelsesmuligheder.

Den let svungne bebyggelsesplan understreges af en række aktivitetsbånd, stier og hække, der tilfører bebyggelsen en halvprivat zone med terasser og altaner, som bebyggelsen har savnet. Husene suppleres med markante altaner og karnapper og facadematerialer der giver bebyggelsen et nyt ansigt.

Nye boliger sammenlægges og elevatorbetjenes og der gennemføres en gennemgribende renovering af køkkener, badeværelser, facader og tage.

Læs Byggeskadefondens opslag her