LILLE VILDMOSE CENTRET – MASTERPLAN

Projekt: Udarbejdelse af masterplan

Adresse: Birkesøvej 16. 9280 Storvorde

Ydelsesperiode: 2012 -

Bygherre: Lille Vildmose Centret

Bruttoareal: 17 HA

Anlægssum: 40 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Masterplanen er et resultat af et længere forløb, der har omfattet kendskabs-, opinions- og megafonundersøgelser og en fornyet virksomheds- og visionsplan for Lille Vildmose Centret (LVC).
Med afsæt i dette arbejde har vi udviklet en masterplan i tæt samspil med eksperter i oplevelsesdesign, samt bestyrelse og medarbejdere ved LVC.
Masterplanen introducerer en række nye tiltag, der har fokus på at skabe et klart rumligt og tematiseret koncept og en plan for Centrets udvikling i de kommende år.
Konceptet introducerer en forstærkning af en eksisterende markant træplantning og en ny hovedindgang mod nord, samt tre rumlige og oplevelsesmæssige elementer:

TORVET – DET VILDE – DET SJOVE.

TORVET bliver alle besøgendes starting-point og fører til alle aktiviteter. Torvet signalerer aktivitet og ’møbleres’ med togbane, tårn, bålsted, vandaktiviteter, stemmeanlæg, broer, bassiner og moselandskab, og introducerer mindre krybdyr, padder og slanger.
DET VILDE introducerer et mere åbent landskab, hvor større dyr introduceres. Her kan man – fra tog, i øjenhøjde, underjordisk og fra hængebroer – opsøge vildsvin, okser, vildheste, urfugle og gæs. Fra tårnet er der mulighed for at få øje på elge.
DET SJOVE blander naturformidling med aktiv leg og læring. Her kan man, i svævebane, opleve ørnens flugt, man kan klatre en tur i trætoppene, og ved bålhytten kan man være med til at partere og tilberede vildt fra området.
Masterplanen forventes gennemført over en periode på ca 10 år.