LIMFJORDSKOLEGIET

Projekt: 93 ungdomsboliger - renovering

Adresse: Bakkegårdsvej, Aalborg

Ydelsesperiode: 1993 - 2003

Bygherre: Limfjordskollegiet

Bruttoareal: 3530 m²

Anlægssum: 31 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Limfjordskollegiet er beliggende ved Signalhøj – et højtliggende, fredet areal med udsigt over Aalborg og Limfjorden. Kollegiet består af seks én-etages længehuse udlagt omkring et gårdrum.

Hvert hus er organiseret omkring en midtergang med værelser til begge sider. Kollegiet havde gennem længere tid haft problemer med stor udskiftning blandt beboerne. Værelserne var små, nedslidte og uden køkken.

De eksisterende blokke er renoveret og indrettet med køkken og bad. I tilknytning til kollegiet opføres en ny blok med 12 nye boliger.

I de eksisterende huse bevares midtergangen og tjener fortsat som adgang til alle boliger. Vådrum og køkken koncentreres i husets midtzone. Der tilføjes en tilbygning ved alle vestfacader.

Tilbygningens gulvplan forskydes, hvorved der etableres en række 1-rums boliger i forskudt plan. Ved østfacaden sammenlægges boliger til rummelige 1- og 2-rums boliger.

Husene fremstår efter renoveringen med materialer som eksisterende bebyggelse; tegl, sortsværtet træbeklædning og zink