LINDHOLM HØJE MUSEET

Projekt: Opførelse af museum

Adresse: Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Ydelsesperiode: 1989

Bygherre: Aalborg Portland A/S

Bruttoareal: 1100 m²

Anlægssum: 8 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Lindholm Høje Museet er et arkæologisk museum knyttet til jernalder og vikingetids gravpladsen Lindholm Høje Nord for Aalborg.

Museet var en gave til Aalborg Kommune fra Aalborg Portland i anledning af virksomhedens 100 års jubilæum i 1989.

Museumsbygningen er delt i en udstillingsdel og en cafédel. Det sikre at udstillingsdelen indbyder til den ro og fordybelse der er naturlig på et museum, samtidigt med at cafédelen kan fungere som selvstændig restauration uden at være til gene for udstillingsdelen.

Museumbygningen er bevidst udformet således at den forholder sig arkitektonisk til stedet, landskabet og indholdet på et funktionelt plan. Den afholder sig fra enhver fortolkning af vikingetiden – og overlader det til skiftende museumsfolk.

Lindholm Høje museet blev præmieret af Aalborg Kommune i 1990