LUNDBY KIRKE TAGUDSKIFTNING

Projekt: Lundby Kirke - tagudskiftning

Adresse: Halkærvej 162, Lundby Kirke 9240 Nibe

Ydelsesperiode: 15.10.2015 - 12.09.2018

Bygherre: Lundby Kirke Menighedsråd

Bruttoareal: 182 m²

Anlægssum: 2 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projektering, fagtilsyn.

Lundby kirke, der er en hyggelig lille landsbykirke, som ligger nær Nibe, har har fået udført tagudskiftning.

Kirken er bygget i romansk stil, og der er i 1776 tilbygget et tårn samt i 1800-tallet tilføjet et våbenhus. Lidt specielt er der et alter bygget i granit, og der er ingen altertavle. Der er i stedet et stort smukt krucifiks fra ca. år 1400.

Tagudskiftningen er foretaget med stor respekt for den unikke historiske bygning i et beskyttet overdækket miljø under udskiftningen, hvor der udelukkende er anvendt historiske korrekte materialer og konstruktionsløsninger.

Arkitektfirmaet NORD har udført arkitektrådgivning med brugerproces, samt udført tilsyn i byggeperioden med efterfølgende opfølgning.

Tegnestuen har dermed været med fra den indledende dialog med bygherre til tilsyn og aflevering.