MAGISTERPARKEN – HØJHUSET

Projekt: Renovering, ombygning 170 boliger

Adresse: Magisterparken 1-431, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2011 - Dispositionsforslag/helhedsplan indsendt til LBF 2007 | Beboerafstemning

Bygherre: Himmerland Andelsboligforening afd. 16

Bruttoareal: 12.900 m²

Anlægssum: 108 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Bebyggelsen består af en stokbebyggelse i 3 etager og et højhus i 13 etager. I bebyggelsen er der problemer med betonskader, vindbelastede altangange, mange 1-rums boliger og monotone udearealer.

I højhuset lægges alle 91 1-rums boliger sammen lodret og vandret. Det giver mulighed for at tilføre bebygelsen en ny generation af varierede boliger, der – ud over udsigt – tilbyder åbne og velbelyste køkken-alrum, dobbelthøje rum og større værelser.

I de 2 øverste etager etableres en ”rækkehusbebyggelse” med udkragende, delvist glasinddækkede udearealer. I højhusets ellers skematiske facadeudtryk tilfører de dobbelthøje boliger, ”rækkehusene”, de nye facadeplader, glasinddækningen af altangangene og en ny farvesætning bebyggelsen et nyt og moderne udtryk.

Stokbebyggelsen facaderenoveres så den fremstår som en muret kontrast til højhuset og med sin egen visuelle identitet.

Udearealer bearbejdes med haverum, vindbeskyttede opholdssteder og varieret beplantning.