MORSØ-, BORNHOLMS- og SALTHOLMSGADE

Projekt: Facade- og gavlrenovering samt nye altaner

Adresse: Morsøgade 2-22, Bornholmsgade 62-84 og Saltholmsgade 2-12, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: Færdig 2007

Bygherre: Boligselskabet Østparken

Bruttoareal:

Anlægssum: ca. 56 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

De tre bebyggelser er fra perioden 1943-46 og består af 290 lejligheder.

Opgaven bestod i renovering af facader og gavle samt tilføjelse af altaner.

Facadernes murværksfuger er renoveret ved udfræsning og omfugning. Eventuelle skadede eller revnede sten er udskiftet. Den eksisterende støbte brystningsmur ved stuepartiet er efterisoleret udvendigt, og en ny regnskærm er udført i præfabrikeret fiberbetonelement. Indvendigt er ved stuepartiet efterisoleret.

Der er udført nye sålbænke og elastiske fuger omkring døre og vinduer, indgangstrapperne er fornyet med granitbelægning, og baldakinerne er betonrenoveret og malerbehandlet.

Der er udført nye isolerede facademure ved gavlene.

De eksisterende støbte altaner er erstattet af nye præfabrikerede altaner i fiberbeton. Altanerne er i samme forbindelse forøget med ca. 60 cm i dybden.
Altanerne består af en betonplade med front i præfabrikeret fiberbetonelement og et værn i galvaniserede og malede stålrør.

Beboerne har enkeltvis kunnet tilkøbe altanlukning.